12.18.2017

Revidert forskrift om offentlege arkiv

revidert_forskrift.jpg
Kongen i statsråd vedtok 15.12.2017 revidert forskrift om offentlege arkiv. Riksarkivaren vil vedta ein revisjon av Riksarkivaren si forskrift innan utgangen av 2017.

IKA Møre og Romsdal kjem tilbake med meir informasjon om endringane.

Les meir på arkivverket.no si side om saka.