09.02.2014

Scanning av byggesaksarkivet i Herøy kommune

jarl_martin_blader_i_arkivet.jpg
Herøy kommune ønskjer å gi eit best mogleg tilbod når det gjeld tilgong på informasjon til sine innbyggjarar. I den forbindelse skal utviklingsavdelinga igong med å digitalisere bygge- og delesaksarkivet. Konkurranse er lyst ut på Doffin.