27.04.2017

SEDAK representert ved IKA Hordaland si kontaktkonferanse

foto_sedak_kontaktkonferansen_ika_hordaland_2017_2.jpg
SEDAK, ved leiar Ottar André Breivik Anderson, heldt innlegg om DIGITALISERING AV ARKIV ved IKA Hordaland si kontaktkonferanse 2017.

Konferansen gjekk føre seg ved vakre Solstrand Hotel & Bad, frå 24. til 25. april.

Innlegget omhandla særskilt organisering og metode om digitalisering av byggesaksarkiv. Eksempel frå SEDAK og IKAMR sine mange slike prosjekt var omtala og det var oppsummert i resultat og erfaringar frå arbeidet vårt. Overføringsverdien er stor i slike prosjekt og IKA-miljøet er kjent for å dele kunnskap på mange ulike fagfelt.

 

Tekst: Ottar André Breivik Anderson, SEDAK.

Kategori
SEDAK