24.11.2020

Surofi-arkivet kome til depot

Anja Hovlid og Vigdis Torheim ved Surofi - Foto: Åsta Vadset, IKAMR
31 hyllemeter med fiskerihistorie er no på plass ved IKAMR.

Fredag 20. november henta vi arkivet etter Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag.

Arkivet skal ordnast av oss, og oppbevarast i vårt depot framover. 

Les nyhende frå 10.09.2020 for meir informasjon.

Kategori
Privatarkiv