Aktuelt

uda-nynorsk-endelig-versjon.jpg_large.jpg
04.07.2014

Verdserklæringa om arkiv endeleg på norsk

I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) ein ”Universal Declaration on Archives” (UDA). Erklæringa er ein prinsipputtale om arkiv, og slår blant anna fast den viktige samfunnsrolla til arkiva. No er UDA omsett til norsk.
Les meir »
sundbaten_-_foto_petter_ingeberg.jpg
01.07.2014

Kontaktkonferansen 2014

Årets Kontaktkonferanse gjekk føre seg ved Grand Hotell Kristiansund 27.og 28. mai. IKAMR takkar for hyggeleg og positiv deltaking! For oss er dette ein unik arena for å få møte arkivmedarbeidarar frå heile fylket og å få diskuttert aktuelle problemstillingar.
Les meir »
arkivhaandboka_for_web.jpg
26.06.2014

Organisering av arkivtjenesten i kommune-Norge

Slik situasjonen er i kommune-Norge i dag, finnes det omtrent like mange varianter når det gjelder arkivorganisering som det finnes kommuner. Dette er en rest fra da arkivtjenesten i en kommune var ansett som en ren sekretærfunksjon, og hvor det å bringe sjefen kaffe og fungere som kommunens ansikt utad var omtrent like viktig som å åpne posten og ta telefonen.
Les meir »
18142014_gratulerer_med_dagen_norge_large.jpg
23.06.2014

1814-2014 Gratulerer med dagen Norge!

Da Pigen Berte Olsd. Hagen, der er født og konfirmeret i Borgunds Sogn, nuhar taget fast Tjeneste paa Gaarden Farstad i Harams Præstegjeld, afskediges hun herved fra sit Fødested. Hun er 16 - sexten - Aar gammel, og kommunicerede sidste Gang i Borgunds Kirke den 21 - første og tyvende - Mai f.A(ar).
Les meir »
offentlege_og_private_arkiv_utfyller_einannan_large.jpg
23.06.2014

Offentlege og private arkiv utfyller einannan

I seinare år har ein vorte meir oppteken av at ein ikkje berre skal ta vare på arkivmateriale etter offentlege arkivskaparar, men også etter dei private verksemdene i samfunnet. Dette for å kunne danne seg eit fullverdig bilete av fortida. Men dette er ikkje nye tankar. Magistraten i Ålesund var inne på det same allereie i 1905.
Les meir »
rottekrignemnda_i_surnadal_large.jpg
23.06.2014

Rottekrigen

Ein kjem over eit rikt utval arkivskaparar når ein arbeider med eldre, kommunale arkivkjelder. Av dei mest særmerkte arkivskaparane IKA Møre og Romsdal har kome over her i vårt fylke, kan me nemne rottekrignemnda i Surnadal.
Les meir »
autorisasjon_av_protokollar_large.jpg
23.06.2014

Autorisasjon av protokollar

Når me i IKA skal ordne, registrerte og katalogisere dei eldre arkivsakene i ein kommune, byrjar me med å identifisere protokollane. Til dette kan eventuelle autorisasjonar vere til god hjelp.
Les meir »
om_utskjenking_av_l_og_vin_large.jpg
23.06.2014

Om utskjenking av øl og vin

Både på 1800- og 1900-talet har fråhaldssrørsla stått sterkt i Møre og Romsdal. Mellom anna var kring 20 % av folket i fylket medlem av ein av dei mange fråhaldsorganisasjonane kring 1920. Her kan de lese eit brev totalavholdslaget i Vestnes sende til formannskapet i 1891.
Les meir »