Kontaktkonferansen

Foredrag av Johan Mattson, fagsjef ved Mycoteam AS. Foto: Guro Flø, IKAMR.
11.06.2018
Presentasjonane frå årets kontaktkonferanse finn du her i pdf-format.
Rune Lothe, leiar ved IKA Hordaland. Foto: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal.
20.06.2017
Presentasjonane frå årets kontaktkonferanse finn du her i pdf-format.
Forrykande opning av dag to ved Bent Erik Myrvoll: Bentus. Foto: Guro Flø, IKAMR.
17.06.2016
Presentasjonane frå årets kontaktkonferanse finn du her i pdf-format
Blide foredragshaldarar: Knut Knudsen, Vilde Ronge, Inga Bolstad og Geir Håvard Ellingseter. Foto: Ragnar Albertsen
04.06.2015
Presentasjonane frå konferansen er tilgjengelege på nett.
Sundbåten. Foto: Kristiansund kommune/Petter Ingeberg.
01.07.2014
Årets Kontaktkonferanse gjekk føre seg ved Grand Hotell Kristiansund 27.og 28. mai. IKAMR takkar for hyggeleg og positiv deltaking! For oss er dette ein unik arena for å få møte arkivmedarbeidarar frå heile fylket og å få diskuttert aktuelle problemstillingar.