Aktuelt

Tre smilande menn står vende mot kamera inne mellom to høge, lysgrå arkivreolar.
Frå venstre: Øyvind Andersson, NAV Molde, Alexander Larsen og Egil Hessen, IKAMR. Foto: Torstein Skeide Olsen, IKAMR
12.10.2021

Nedpakking av arkiv frå Molde NAV

Den 30. september og 1. oktober drog IKAMR til Molde for å pakke ned arkiv hos NAV.
Les meir »
Bilde tatt utandørs av ein mann som ser mot kamera. Han er kledd i lys blå skjorte og dressjakke. Han står framfor ei moderne bygning i betong og glas.
Jesper Sode Hansen, ny dagleg leiar ved IKAMR. Foto: Sofie Svanes Flem, SMP
08.10.2021

Ny dagleg leiar

Jesper Sode Hansen (49) er tilsett som dagleg leiar for IKA Møre og Romsdal. Han tiltredde 1. oktober.
Les meir »
Logo lånt frå facebook.com
Logo lånt frå facebook.com
06.10.2021

Datatilsynet vel å ikkje bruke Facebook

Personvernomboda ved IKAMR har fått spørsmål om vi har gjort ei eiga vurdering om at Datatilsynet vel å ikkje bruke Facebook, og det som kan opplevast som ei oppfordring til offentlege myndigheiter om å innta det same standpunktet.
Les meir »