Aktuelt

Ny Riksarkivar Inga Bolstad og kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Kulturdepartementet/Marius Bakke.
23.06.2014
Inga Bolstad blei i statsråd i dag fredag 20. juni utnemnt til ny riksarkivar og leiar for arkivverket
Flytteattest for Pigen Berte Olsd. Hagen. Skriven av soknepresten Niels Nielsen 17.mai 1846.
23.06.2014
Da Pigen Berte Olsd. Hagen, der er født og konfirmeret i Borgunds Sogn, nuhar taget fast Tjeneste paa Gaarden Farstad i Harams Præstegjeld, afskediges hun herved fra sit Fødested. Hun er 16 - sexten - Aar gammel, og kommunicerede sidste Gang i Borgunds Kirke den 21 - første og tyvende - Mai f.A(ar).
Frå arkivet etter Herøy kommune, Sentraladministrasjonen.
23.06.2014
Det er helg! No er det tid for kos! Med snop, god mat og god drikke! Og kanskje ein sigarett eller ein ekstra pris snus?
Frå arkivet etter Ålesund kommune, Aspøy skole.
23.06.2014
I seinare år har ein vorte meir oppteken av at ein ikkje berre skal ta vare på arkivmateriale etter offentlege arkivskaparar, men også etter dei private verksemdene i samfunnet. Dette for å kunne danne seg eit fullverdig bilete av fortida. Men dette er ikkje nye tankar. Magistraten i Ålesund var inne på det same allereie i 1905.
Frå arkivet etter Surnadal kommune, Rottekrignemnda i Surnadal.
23.06.2014
Ein kjem over eit rikt utval arkivskaparar når ein arbeider med eldre, kommunale arkivkjelder. Av dei mest særmerkte arkivskaparane IKA Møre og Romsdal har kome over her i vårt fylke, kan me nemne rottekrignemnda i Surnadal.
Frå arkivet etter Vanylven kommune, Vanelvens Herredskommision.
23.06.2014
Når me i IKA skal ordne, registrerte og katalogisere dei eldre arkivsakene i ein kommune, byrjar me med å identifisere protokollane. Til dette kan eventuelle autorisasjonar vere til god hjelp.
Frå arkivet etter Vestnes kommune, Formannskapet.
23.06.2014
Både på 1800- og 1900-talet har fråhaldssrørsla stått sterkt i Møre og Romsdal. Mellom anna var kring 20 % av folket i fylket medlem av ein av dei mange fråhaldsorganisasjonane kring 1920. Her kan de lese eit brev totalavholdslaget i Vestnes sende til formannskapet i 1891.
Ordensreglar i Vestnes frå 1899. Frå arkivet etter Vestnes kommune, Heradstyret.
23.06.2014
Dei siste par åra har IKA lagt ned ein del arbeide på å ordne, registrere og katalogisere det eldre kommunale arkivmaterialet frå Vestnes og tidlegare Tresfjord kommune i Romsdal. Som eit døme på kva ein kan kome over i dette materialet, har eg funne fram eit brev som vart sendt til heradstyret i Vestnes i 1899.
Frå magasinet ved IKAMR. Foto: Ottar Andre Breivik Andersson, IKAMR.
04.06.2014
Hjelpeheftet for ordning, føring og avlevering av kommunale arkiv vart presentert på IKA Møre og Romsdal sin kontaktkonferanse 27.mai 2014.
"Fra arkivet"- Velkommen til utstilling på kunstmuseet Kube
16.05.2014
"Fra arkivet"- Velkommen til utstilling på kunstmuseet Kube

Sider